Navigace: Dům dětí a mládeže Telč > Vrácení zápisného.

Vrácení zápisného.

Vážení rodiče,

    vzhledem ke skutečnosti, že činnost zájmových útvarů byla ve školním roce 2020/2021 z důvodu opatření proti Covid 19 značně omezena, musí být poměrná část ze zápisného, které jste zaplatili, vrácena.

     Přiloženou žádost prosím vyplňte a doručte do kanceláře DDM Telč (Nám. Zachariáše z Hradce 66, Telč) osobně, nebo na e-mailovou adresu ucetnimstelc@gmail.com do 30. 11. 2021.

 

V Telči 1. 10. 2021                                                                                                  Mgr. Luboš Janovský

                                                                                                                                   ředitel DDM Telč

© www.ddmtelc.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma