Navigace: Dům dětí a mládeže Telč > Nabídka kroužků

Nabídka kroužků

Informace k některým kroužkům.

Minimateřinka - centrum pro děti od 2 - 6 let, vede paní učitelka s dlouholetou praxí v MŠ a logopedická asistentka. Pro děti jsou připravené výtvarné, hudební, pohybové, dramatické, tvořivé a další činnosti, s ohledem na individuální přístup ke každému dítěti. Všechny činnosti jsou uskutečňovány hravou formou.

Kvíteček a Kvítek dětské taneční horácké soubory. Velký zájem je především o chlapce!!!

Logopedie „Šneček“ a Logoška pro školáky jedná se o kroužek - kde se pravidelně pracuje se skupinkou dětí – motorika mluvidel, procvičování hlásek, artikulační cvičení, dechová cvičení apod. - vše hravou formou, hry a činnosti zaměřené na správnou výslovnost) vede logopedická asistentka. Pravidelnost v procvičování hlásek, rozvoj komunikačních schopností, prevence vzniku poruch řeči, čtenářských obtíží. Pomocí dechových cvičení správné hospodaření s dechem při mluveném slovu. Vhodné i pro děti, které navštěvují klinického či jiného logopeda z důvodu pravidelného procvičování. V případě zájmu vysvětlení rodičům, jak postupovat doma při cvičení, kontrola již nacvičených slov. Každé dítě má své portfolio na procvičování problémových hlásek.

Kompletní nabídka kroužků.

 

Do kroužku se je možné zaspat v kanceláři DDM nebo prostřednictvím emailu:

ddmjanovska@seznam.cz

Napište.

Příjmení a jméno dítěte: 

datum narození:                

škola a třída:                     

telefonní číslo na zák. zástupce: 

kroužek o který máte zájem:

Zašleme Vám příslušnou přihlášku, kterou

vyplníte, podepíšete, naskenujete a zašlete zpět.

 Do žlutého políčka na přihlášce napíšete, kdy byla provedená platba.

Veškeré údaje pro platbu jsou uvedené na přihlášce.

 

 

© www.ddmtelc.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma