Navigace: Dům dětí a mládeže Telč > Nabídka kroužků pro školní rok 2022 - 2023

Nabídka kroužků pro školní rok 2022 - 2023

2022_ 2023  nabídka zájmových útvarů1.jpg
2022_ 2023  informace k zápisu.jpg
Hezky česky.jpg
Pohybovky.jpg

Informace k některým kroužkům.

Hrátky- slovní hrátky, hádanky, přesmyčky, hry s pamětí, hudební, sportovní a pohybové hry, tvořivé aktivity.

Minimateřinka - centrum pro děti od 2 - 6 let, vede paní učitelka s dlouholetou praxí v MŠ a logopedická asistentka. Pro děti jsou připravené výtvarné, hudební, pohybové, dramatické, tvořivé a další činnosti, s ohledem na individuální přístup ke každému dítěti. Všechny činnosti jsou uskutečňovány hravou formou.

Kvíteček a Kvítek dětské taneční horácké soubory. Velký zájem je především o chlapce!!!

Logopedie „Šneček“ a Logoška pro školáky jedná se o kroužek - kde se pravidelně pracuje se skupinkou dětí – motorika mluvidel, procvičování hlásek, artikulační cvičení, dechová cvičení apod. - vše hravou formou, hry a činnosti zaměřené na správnou výslovnost) vede logopedická asistentka. Pravidelnost v procvičování hlásek, rozvoj komunikačních schopností, prevence vzniku poruch řeči, čtenářských obtíží. Pomocí dechových cvičení správné hospodaření s dechem při mluveném slovu. Vhodné i pro děti, které navštěvují klinického či jiného logopeda z důvodu pravidelného procvičování. V případě zájmu vysvětlení rodičům, jak postupovat doma při cvičení, kontrola již nacvičených slov. Každé dítě má své portfolio na procvičování problémových hlásek.

Liščata- kroužek zaměřený na poznávání přírody, pobyt v přírodě, ochrana přírody, přírodovědné kvízy, hry.

Tvořílek - děti se zdokonalují v základních rukodělných činnostech (stříhání, lepení, modelování, skládání). 

 

Do kroužku se můžete zaspat v kanceláři DDM nebo prostřednictvím emailu:

ddmjanovska@seznam.cz

Napište.

Příjmení a jméno dítěte: 

datum narození:                

škola a třída:                     

telefonní číslo na zák. zástupce: 

kroužek o který máte zájem:

Zašleme Vám příslušnou přihlášku, kterou

vyplníte, podepíšete, naskenujete a zašlete zpět.

 Do žlutého políčka na přihlášce napíšete, kdy byla provedená platba.

Veškeré údaje pro platbu jsou uvedené na přihlášce.

 

 

 

© www.ddmtelc.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma